Målsättning

 

Vårt mål är att Melliz skall vara ett roligt och tryggt ställe att vara på efter skolan.

För att skapa en god stämning och en trygg känsla på Melliz arbetar vi aktivt för att alla barn skall känna:

  • att de är en del i Melliz gemenskap.
  • att det är kul att vara på Melliz.
  • att de får stöd och uppmuntran så de vågar prova på nya saker.
  • att det finns aktiviteter som är intressanta och roliga.
  • att de är delaktiga i Melliz planering.
  • att de blir behandlade med respekt, hänsyn och tolerans.
  • att konflikter och kränkande beteende uppmärksammas och att personalen agerar omedelbart.
  • att det finns någon att vända sig till med stora och små funderingar, bekymmer eller problem.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar för att nå dessa mål under ”Verksamhetsplan”.

 Posted by at 22:11