Köregler

 

Melliz tillämpar följande köregler vid inskrivning/ansökan av nya barn i verksamheten:

  1. I första hand ges plats till elever som är inskrivna i åk 4-6 på Björkhagens skola.
  2. I andra hand ges plats till elever som har varit inskrivna på Björkhagens skola men som av någon anledning har bytt skola.
  3. I tredje hand ges plats till elever som är folkbokförda på adress i närområdet.
  4. I fjärde hand ges plats till övriga elever i turordning efter inkommande av ansökan.
 Posted by at 13:01