Klagomålshantering

 

Klagomålshantering

Här på Melliz strävar vi hela tiden efter att förbättra och förnya oss så har ni några funderingar, synpunkter, klagomål, upplysningar eller beröm, tveka inte att höra av er. Enklast gör ni detta genom  e-post, att ringa eller komma förbi Melliz någon eftermiddag.

Det går även bra skicka ett anonymt klagomål via post till: Melliz, Björkhagens skola, Karlskronavägen 10, 121 52 Johanneshov.

 

När det gäller klagomål så följer Melliz och styrelsen följande rutin för att ta emot och utreda dessa:

  • Med klagomål menas vid det följande en synpunkt eller en fråga av sådan dignitet att den inte inte enkelt kan besvaras genast.
  • Klagomål skall beaktas oavsett hur de kommer in, muntligt eller skriftligt.
  • Om någon ringer eller klagar muntligen ska den först och främst uppmuntras att höra av sig skriftligen via e-post, på melliz.se, som går till ordföranden. Klagomål som endast lämnas muntligt bör skrivas ner av den som tar emot det och skickas till personal och styrelsen.
  • När ett klagomål kommer in, svarar vi den som skickat så att denne vet att vi läst det.
  • Verksamhetsansvarig tillsammans med styrelsen diskuterar kritiken och bestämmer åtgärd.
  • Klagomålets innehåll får avgöra hur snabbt det behandlas. Akuta ärenden tas mellan ordinarie styrelsemöten.
  • Styrelsen ansvarar för att den som skickat in klagomålet få ett svar när frågan är utredd.
  • Anonyma klagomål beaktas på samma sätt som övriga klagomål med undantag för bekräftelse och återkoppling till klagomålsinlämnaren vilket i dessa fall ej kan ges.

 

 

 Posted by at 11:06