Avgift

 

Styrelsen har inför höstterminen 2013 valt att justera avgiften. Den nya, LÄGRE, avgiften är:

Årskurs 4: 550 kr, årskurs 5: 400 kr och årskurs 6: 250 kr

Fakturor skickas hem via mejl eller post varje kvartal. Fakturorna betalas i förskott varje månad.

I juni och augusti utgår halv avgift. Hela juli har vi stängt och månaden är därmed avgiftsfri.

Frågor angående fakturor hänvisas till Vibeke Bildt, vår externa bokförare som sköter alla fakturor. Vibeke når ni antingen genom att svara på de e-postmeddelanden som fakturorna kommer i, alternativt genom kontaktformuläret här på hemsidan.

Det finns möjlighet för familjer att ansöka om avgiftsbefrielse om familjens inkomstkällor anses för låga för att kunna betala ordinarie avgift. Om så är fallet, ladda ner, fyll i och lämna in denna blankett  till Melliz. Styrelsen tar beslut om godkännande eller avslag i varje enskilt fall.

 Posted by at 22:16